CURRICULUM VITAE

Satu Järvinen

s. 1974

Kotipaikka: Salo
Asuinpaikka: Turku

Työsähköposti: etunimi.sukunimi(at)utu.fi

Löydät minut myös Instagramista ja LinkedInistä
Näillä "kanavilla" keskityn positiiviseen ja psykologiaan ja ratkaisukeskeiseen valmennukseen liittyviin aiheisiin.

Koulutus:

Työkokemus:

Halikon lukio, yo-tutkinto, 1993

Turun yliopisto:

Kasvatustieteen maisteri KM, 1999 (koulutuksen suunnittelun, hallinnon ja tutkimuksen koulutusohjelma)

Pääaineena kasvatustiede, sivuaineina erityispedagogiikka, psykologia sekä sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö.

Sosiaalityön opinnoissa erikoistumisalana lastensuojelu- ja nuorisotyö.

Osana kasvatustieteen jatko-opintoja suoritin vielä hoitotieteen perusopinnot ja yliopistopedagogiikan kursseja.

Ensimmäinen väitöskirjaprojektini liittyi vammaisten lasten kehityksen arviointiin ja seurantaan. Toisessa tutkimuksessani tarkastelin aikuisten CP-vamman omaavien henkilöiden voimaantumista heidän kirjoittamiensa elämäntarinoiden kautta. Valitettavasti kumpikaan edellä mainituista vuosia jatkuneista tutkimusprojekteista ei kuitenkaan johtanut väitöskirjani valmistumiseen.

Tutkijan taipaleella kohtaamistani "karikoista" voit lukea tästä.


Positive Education Oy:

Positive Psychology Coach® –koulutusohjelma (60 op):
syyskuu 2021 - elokuu 2022, josta valmistuin PPC:iksi, eli positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen valmennuksen asiantuntijaksi

Syvän viisauden jatkokoulutus:
marraskuu 2022 -

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos:

Erityispedagogiikan tutkimusharjoittelijana 15.4.-12.7. 1996 ja loka-joulukuussa 1996

Erityispedagogiikan tutkimusavustajana satunnaisesti 1998 - 2001

Erityispedagogiikan assistenttina, 1.9.-31.12. 2003

Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus:

Erityispedagogiikan osa-aikaisena tuntiopettajana muutamilla opintojaksoilla vuodesta 1999 alkaen ja
verkko-opintojen tuutorina erityispedagogiikan perusopinnoissa tammikuusta 2016 lähtien ja erityispedagogiikan aineopinnoissa syyskuusta 2016 lähtien.

Muutamaan otteeseen olen "vieraillut" myös kasvatustieteen tuntiopettajana yksittäisillä opintojaksoilla.


Kunnallissairaalantien erityislastenkoti, Turku; Sosiaalityöntekijäharjoittelijana helmi-toukokuussa 1997

Suomen CP-liitto ry:n sopeutumisvalmennuskurssit,
Moijala, Hattula;
Sosiaalityöntekijänä kesällä 1998 ja 1999

Salon Seudun Sanomat:
Kolumnistina 2012 - 2017.

Julkaisut:

Listaa kirjoittamisistani löydät täältä

Kielitaito:

suomI (äidinkieli), englanti (A-kieli), ruotsi (B-kieli) ja venäjä (C-kieli), ranskan ja espanjan perusteet sekä viron ja italian alkeet

Muu osaamisen kehittäminen:

NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi:
Perusteet -verkkokoulutus 15.8. - 10.10.2015 ja jatkokurssi verkossa 10.5. - 21.6.2016


Intuitiivinen kirjoittaminen: erilaisten kirjoittamishaasteiden kautta syksyn 2015, kevään 2017 ja vuoden 2021 aikana.

Tällä hetkellä minua kiinnostavat etenkin toipumisorientaatio, traumainformoitu työote sekä kirjallisuusterapeuttiset menetelmät.

Luottamustehtävät:

Turun CP-yhdistys ry;
Johtokunnan varajäsenenä 1997 - 1998

Varsinais-Suomen Dysleksia ry;
Hallituksen varajäsenenä 1999 - 2006

Kynnys ry;
Turun toimikunnan hallituksen jäsenenä 2000 - 2005
ja Pomo-klubin eli henkilökohtaisten avustajien työnantajien vertaisryhmän vetäjänä 2006 - 2007

Suomen Kirjasäätiö;
Finlandia-lähettiläänä syksyllä 2017 (tietokirjallisuus)

Rusetti ry - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys;
Hallituksen jäsenenä 2023 -

Olen Rusetti ry:n edustajana myös valtakunnallisten vammaisjärjestöjen naisverkostossa.